سطح مقطع دودکش

فرم زیر را پر کرده و بر روی دکمه محاسبه کلیک کنید تا قطر دودکش محاسبه شود. لازم به ذکر است که هر متر مکعب گاز مصرفی تقریبا معادل 10000 کیلوکالری بر ساعت می باشد.
ظرفیت حرارتی ملک (کیلو کالری بر ساعت) ارتفاع دودکش (متر)