امروز

دوشنبه, 26 آذر 1397

ویژگی های اوج صنعت سپهر

  • طراحی و اجرای بیش از 50 هزار متر لوله کشی گاز تا مهرماه 1392
  • استفاده از دانش فنی روز و نیروهای متخصص وکادرمجرب مهندسان ناظر گاز
  • طراحی بر مبنای اصول سازمان نظام مهندسی ساختمان ، قوانین وزارت مسکن و شهر سازی و شرکت ملی گاز ایران
  • استفاده از مصالح با کیفیت و استاندارد
  • اجرا توسط تیمهای مجرب و حرفه ای
  • مستند سازی و نگهداری سوابق به صورت مکانیزه