امروز

یکشنبه, 28 بهمن 1397

محاسبه سطح مقطع دودکش

سطح مقطح دودکش ساختمان را می‌توان با داشتن ظرفیت حرارتی ملک (که از میزان گاز مصرفی بدست می‌آید) و ارتفاع دودکش محاسبه کرد. برای دسترسی به محاسبه‌گر تهیه شده توسط اوج صنعت سپهر، اینجا را کلیک کنید.

ورود مشتری