امروز

دوشنبه, 29 بهمن 1397

برخی اشتباهات رایج مشتریان

  1. نداشتن مشاور با صلاحیت و مطلع از قوانین گازرسانی
  2.  عقد قرارداد با مجریانی که خود اطلاع کافی از قوانین گازرسانی ندارند.
  3.  عقد قرارداد با مجریانی که فاقد گواهینامه های لازم هستند.
  4.  فریب خوردن توسط مجریانی که وعده های واهی و غیر واقعی می دهند.
  5.  عقد قرارداد با قیمت بسیار پایین.

ورود مشتری