امروز

دوشنبه, 29 بهمن 1397

مراحل اداری و اجرایی جهت لوله کشی گاز فشار قوی

1.  مراجعه به شرکت گاز استان تهران (واحد فروش عمده) به آدرس تهران ، خیابان ایرانشهر،نبش خیابان اراک به همراه مدارک ذیل :

 •       نامه درخواست اشتراک فشار قوی گاز
 •       کپی پروانه ساخت و یا واحد صنعتی
 •       کروکی دقیق محل پروژه
 •       پلان دقیق پروژه
 •       نامه تعداد و میزان دقیق مصارف وسایل گازسوز ممهور به مهر ناظر گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان

2.  انجام امور ذیل توسط واحد فروش عمده :

 •       استعلام شبکه از گازرسانی به صنایع
 •       استعلام هزینه از گازرسانی به صنایع
 •       استعلام مجوز حفاری از شهرداری،بخشداری و یا دفتر شهرک صنعتی جهت انشعاب
 •       عقد قرارداد با مشترک پس از واریز فیشهای اشتراک توسط مالک
 •       ارجاع خلاصه پیمان به واحد گازرسانی به صنایع

3.  عقد قرارداد با پیمانکار دارای صلاحیت جهت لوله کشی گاز فشار قوی

4.  انجام امور ذیل در شرکت گازرسانی به صنایع به آدرس : تهران ،خیابان ولی عصر ، بالاتر از میدان ولی عصر ، روبروی سینما آفریقا

 •       مشخص نمودن ناظر عالی پروژه
 •       ارائه نامه مجوز حفاری به مشترک
 •       معرفی پیمانکار لوله کشی به واحد گازرسانی به صنایع توسط مشترک
 •       بررسی نقشه های طراحی شده توسط پیمانکار
 •       بازدید ناظر عالی گازرسانی به صنایع از پروژه و مصالح اجرایی لوله کشی گاز
 •       اجرای لوله کشی گاز فشار قوی و کلیه تستهای مربوطه
 •       اجرای لوله کشی فشار ضعیف
 •       دریافت تاییدیه نظام مهندسی توسط پیمانکار
 •       بازدید نهایی ناظر عالی از پروژه و تایید اجرا
 •       ارائه نامه به اداره گاز منطقه ای جهت وصل گاز

ورود مشتری